FANDOM


Montera
240
Vyobrazení
241
znak
Monteramapa
mapa
Geografie
Typ sídla: Město
Země: Myrtana
Region: Středozemí
Správa
Pán města: Varek
Centrum: Palác
Herní údaje
Hry: Gothic 3

Montera je rozlohou druhé největší město v Myrtanském království. Leží téměř v srdci země v úrodném středozemí, což z města činí obilnici říše a zároveň centrum obchodu. Na důležitosti městu přidává i mohutný hrad a také Innosův chrám.

V současné době se však město nachází mimo faktickou kontrolu myrtanského krále, protože byla dobyta skřety. Ti zde udržují přísný režim, při čemž jim pomáhají i zrádci vlastního lidu - skřetí žoldáci. Obyvatelé věrní králi byli zotročeni a donuceni pracovat na vykopávkách v chrámu, ze kterého tak zůstávají jen ruiny.

Zeměpis

Poloha

Montera leží ve středozemí Myrtany, při čemž je orientována spíše na sever než na jih. Na sever od města se táhnou úrodné nížiny, zatímco z jihu a západu je město obklopeno hustým lesem. Na východě se nad Monterou tyčí pohoří, které odděluje středozemí od východního pobřeží. V oblasti panuje příjemné mírné klima, tak jako v celém království.

Čtvrti a předměstí

Montera je rozlohou druhé největší město Myrtany, hned po hlavním městu Vengardu, nepočítáme-li Khorinis. Uvnitř svých hradeb se město dělí na tři části:

  • Hrad
  • Severní čtvrť
  • Tábor otroků

Hrad je se svými dvěma mohutnými věžemi a správním palácem dominantou Montery. Od zbytku města je oddělen vlastní hradbou a vstup do něj je možný skrze jedinou bránu. V současné době je hrad sídlem skřetů, kteří Monteru v nedávné době dobyli a tak sem mohou vstoupit jen lidé, kteří jsou skřetům loajální.

243

Náměstí v Monteře

Severní čtvrť se nachází pod hradem a je vedle něho nejlépe zachovanou a válkou nedotčenou částí města. Nachází se zde především obytné budovy a několik obchodů. Nechybí zde kovárna, hostinec, sklad a aréna. Čtvrť je přístupná buď hlavní městkou branou ze západu a nebo přes tábor otroků na jihu města.

Tábor otroků na jihu města leží na místě původní jižní čtvrtě. Právě tudy zaútočili skřeti na město a čtvrť srovnali téměř se zemí. Jedinou připomínkou bývalé čtvrti jsou ruiny Innosova chrámu a zříceniny hradeb. V současné době se zde nachází několik nuzných chatrčí ve kterých žijí otroci, ti musejí pracovat na vykopávkách v chrámu.

Montera se vedle toho, že je druhým největším městem Myrtany může pochlubit také rozsáhlým předměstím. Jedná se především o zemědělské usedlosti, které zásobují město potravinami. V lesích na západ od města je pak možné pozorovat zříceniny několika věží, které zřejmě sloužily jako jeho předsunutý obranný systém. Pod severními hradbami také leží kamenný kruh.

Historie

O založení města nejsou známy žádné informace. Soudě podle velikosti města se však jedná o jedno z nejstarších sídel v Myrtaně vůbec. Na obranu města dohlíželi paladinové, zatímco o chrám se starali mágové Ohně. V té době byla Montera zřejmě bohatým městem, jehož zisky plynuly s obchodu, který tudy procházel.

245

Rozvaliny chrámu

Za velké skřetí války vtrhli skřeti do středozemí Myrtany hned ze tří stran.[1] Když se jednoho rána obyvatelé města probudili z hrůzou zjistili, že před hradbami stojí armáda skřetů. Obyvatelé kladli marný odpor, město během jediného dne padlo. Obrany se města se účastnil i slavný paladin Wenzel, který později podal svědectví o bitvě.[2]

Při útoku skřeti zničili jižní úsek hradeb. Ti kteří si nespasili holý život útěkem, byli buď pobiti a nebo zotročeni. Novým pánem Montery se stal vítězný skřetí velitel Varek.

Politika

Současným pánem Montery je skřetí velitel Varek, často přezdívaný Veliký. V souladu s politikou skřetů v Myrtaně, se i Montera těší značné samostatnosti. Jediný komu je Varek odpovědný je Kan, nejvyšší velitel skřetů žijící na hradě Faring. Varek se nezabývá běžnými záležitostmi města, na to si najal žoldáky. Skřeti sami se soustředí na potlačení odboje povstalců, kteří dychtí po tom, aby město dobyli zpět. V souladu s dohodou, kterou skřeti uzavřeli s Xardasem, ve městě probíhají vykopávky, jejichž cílem je nalézt artefakty Prastarých.

Hospodářství

Hospodářství v Monteře je založeno především na obchodu a zemědělství. Pro obchod je poloha města přímo příhodná, leží téměř ve středu Myrtany a tak se zde sbíhají obchodní stezky. Nejdůležitější je hlavní obchodní cesta vedoucí z Varantu do Nordmaru. Na farmách v okolí se pěstuje obilí a chová dobytek. Farmy tak zásobují město vším potřebným, od mouky přes mléko až po maso. Zásoby jsou shromažďovány v městském skladu. Ve městě se daří i řemeslům, především kovářství.

Demografie

244

Pohled na arénu

Současnými obyvateli města jsou skřeti a lidé. Skřeti jsou nejvyšší a vládnoucí třídou města, sídlí na zdejším hradě, kam smí jen lidé, kteří prokáží svou loajalitu. Skřeti jsou známí pro své opovrhování lidmi, které nazývají morry a monterští skřeti nejsou v tomto směru rozhodně výjimkou.

Zatímco skřeti se zabývají důležitými politickými problémy, nemají čas aby se starali o běžný chod města. To mají na starost jejich žoldáci, naverbovaní z řad lidí. Žoldáci stráží ulice města, bojují v aréně, dohlížejí nad otroky na vykopávkách a spravují farmy.

Kromě žoldáků žije Monteře také řada dalších nezávislých lidí. Jsou to především Hashisiné, zámožní obchodníci a otrokáři, kteří sem přišli z horkého Varantu. Skřeti také respektují některé svobodné obchodníky z řad Myrtaňanů.

Nesvobodnými obyvateli jsou otroci. Jsou to zřejmě původní obyvatelé města, kteří si mohli vybrat mezi otroctvím a nebo smrtí. Otroci nemají žádná práva a musejí tvrdě pracovat na vykopávkách ve městě a nebo vykonávat zemědělské práce na farmách.

Důležití lidé

Jméno Pohlaví Národnost Poznámky
Ashton Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a gladiátor
Basir Muž Hashisin Obchodník z Varantu, který byl přepaden rebely
Bengerd Muž Myrtaňan Otrok pracující na vykopávkách
Bradley Muž Myrtaňan Skřetí žoldák, má na starosti otroky na vykopávkách
Dan Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a gladiátor
Fedor Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a gladiátor
Folleck Muž Skřet Skřetí válečník
Ford Muž Myrtaňan Obchodník
Goose Muž Myrtaňan Skřetí žoldák a gladiátor
Kor-Shach Muž Skřet Skřetí válečník
Marik Muž Myrtaňan Velitel žoldáků ve městě
Osko Muž Myrtaňan Otrok pracující na vykopávkách
Sanford Muž Myrtaňan Maskovaný špion rebelů mezi žoldáky
Sobota Muž Hashisin Obchodník s otroky z Varantu
Thorek Muž Skřet Městský kovář
Varek Muž Skřet Skřetí velitel a vládce města
Yorik Muž Skřet Obchodník se zbraněmi

Architektura

Architektura Montery se nese v duchu typického myrtanského stavebního slohu. Nejčastějším stavebním materiálem je dřevo, kámen a cihly. Z kamene a cihel jsou vystaveny nejdůležitější budovy města, kam patří například hrad, hradby a chrám. Většina domů ve městě je však vystavěná ze dřeva. Ve městě je řada velkých dřevěných domů, ale také nuzné provizorní chatrče. Ty slouží jako příbytky otroků. Ulice jsou dlážděné a po celém městě jsou roztroušeny studny, poskytující zásobárny pitné vody.

Reference a poznámky

  1. Oficiální manuál ke hře Gothic 3, str. 35
  2. Rozhovor s Wenzelem

Sídla v Myrtaně

Hlavní město: Vengard
Ostatní sídla: ArdeaCape DunFaringGeldernGothaMonteraNemora
OkaraReddockSidenTrelis

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.