FANDOM


01

Místo výměny

Místo výměny se nacházelo v průsmyku mezi Údolím Khorinisu a Hornickým údolím na ostrově Khorinis. Za časů magické bariéry okolo Hornického údolí, byli trestanci vhazováni za bariéru právě na tomto místě. Král Rhobar II. tudy posílal také zboží Rudobaronům, pánum Starého tábora, výměnou za dodávky magické rudy. Právě od směny mezi králem a Rudobarony, odvozuje místo svůj název.