FANDOM


Ostrov Feshyr
Feshyr.jpg
Mapa Feshyrz
Feshyrsvet.png
Poloha Feshyru ve světě
Geografie
Hlavní město: Feshyr
Rozloha: Snad nejmenší z Jižních Ostrovů
Státní útvar
Správa: Država království Argaanského
Pán ostrova: Gromar
Obyvatelstvo
Domácí obyvatelstvo: Jižané
Počet obyvatel: cca 15
Herní údaje
Hry: Arcania: Gothic 4

Feshyr je pravděpodobně nejmenším ze čtyř Jižních Ostrovů. Leží na východ od kontinentu a na západ od Argaanu, největšího, z Jižních Ostrovů. Feshyrské pobřeží je ze všech stran omýváno Myrtanským mořem.

Geografie Editovat

Feshyr je pravděpodobně nejmenším ze čtyř Jižních Ostrovů. Leží na západ od Argaanu, největšího z ostrovů a na východ od kontinentu. Ze všech stran jej omývá Myrtanské moře. Většinu ostrova, především jeho jižní, východní a severní stranu zabírá vysoké skalnaté pohoří. Pod tímto pohořím, leží ve východní části ostrova nížina, ve které se nachází i vesnice, která je jediným významným lidským osídlením na ostrově. Přibližně ve středu ostrova se v horách nachází malý pramen, který padá vodopádem dolů a napájí malé horské jezírko, z něhož dále na východ vytéká malá říčka, která se dole ve vesnici vlévá do moře. Lesy v samotném okolí vesnice byly vykáceny a namísto nich se zde nachází pole a pastviny pro ovce. Jediným významným lesem na ostrově je tzv. Temný Hvozd, který se nachází na severu. Klima je zde mírné s příjemnými přímořskými teplotami.

Zajímavá místa Editovat

  • Vesnice Feshyr – jediná osada a domov většiny lidí na ostrově.
  • Melganova hrobka – hrobka Melgana, prince levobočka a zakladatele vesnice na ostrově, nachází se v jeskyni na sever od vesnice.
  • Diegovo doupě – jeskyně, v níž si svůj úkryt v době pobytu na ostrově zřídil Diego, významný kupec a pašerák.
  • Lyrčina chatrč – sídlo nechvalně známé feshyrské čarodějnice v lese na sever od vesnice.
  • Temný Hvozd – les za severní palisádou vesnice, jemuž se obyvatelé osady obloukem vyhýbají.


Fauna a flora Editovat

Na Feshyru žijí rozmanité zvířecí druhy. Oblíbenou kořistí lovců jsou jeleni, dále zde žijí goblini, kteří tak znepříjemňují život nejednomu odvážlivci, který opustí vesnici. Krom goblinů žijí na ostrově také krysokrti, v lesích pak vlci, jeskyně jsou zase vyhledávaným místem škůdců a dřevotočů. Z domestikovaných zvířat jsou na ostrově chovány ovce, prasata a slepice.

Co se fauny týče, rostou na ostrově především listnaté stromy, kterým se daří v mírném klimatu a malé keříky. V přírodě se často vyskytují léčivky. Ve vesnici jsou v sadech pěstovány jabloně.

Historie Editovat

Není známo, zda byl ostrov osídlen od nepaměti. Ví se, že zdejší vesnici založil Melgan, který byl levobočkem prvního setarrifského krále. Po otcově smrti se chtěl Melgan zmocnit vlády nad královstvím, byl však zajat svými bratry a za trest byl poslán do vyhnanství na malý ostrov Feshyr. Melganovy potomci vládnou ostrovu údajně dodnes. Zatímco obyvatelé Feshyru považují Melgana za hrdinu, jeho pověst na Argaanu tak slavná není.

V prvních staletích byl Feshyr zřejmě državou setarrifského království na Argaanu. To se změnilo s invazí Myrtaňanů, snad za vlády krále Rhobara I., jehož paladinové dobyli Jižní Ostrovy. Argaan a tím pádem i Feshyr, se tak staly državami myrtanského království. Feshyr však byl příliš malý a bezvýznamný, aby mu Myrtaňané věnovali nějakou zvláštní pozornost a tak si pravděpodobně jeho obyvatelé žili nadále svým způsobem života. Po smrti krále Rhobara II. se Argaan vymanil zpod nadvlády Myrtany a obyvatelé Feshyru zřejmě uznávali nového krále Ethorna VI. za svého panovníka.

Myrtaňané se však odmítli se ztrátou Jižních Ostrovů smířit a zahájili na Argaan masivní invazi, která měla za následek dlouhotrvající válku. Tato válka se zpočátku Feshyru vůbec nedotkla. Myrtanský král Rhobar III. však podlehl záhadné nemoci a velitel jeho žoldáků, jménem Drurhang, se jej pokusil odstranit. K tomu sice nakonec nedošlo, zrádný velitel však měl ve svých rukou velkou moc a ovládal zřejmě i myrtanskou flotilu, jeho muži tak nakonec napadli i Feshyr, vesnici vypálili a obyvatele povraždili.

Politika Editovat

Díky své odlehlosti se Feshyr těšil značné míře autonomie. Vláda nad vesnicí a tím pádem i nad celým ostrovem ležela na bedrech vesnického stařešiny, který byl pánem všech lidí na ostrově. Formálně je Feshyr považován za součást argaanského království.

Ekonomika Editovat

Ostrůvek není hospodářsky nijak zvlášť významný. Nenacházejí se zde žádná ložiska drahých kovů a většina obyvatel se živí zemědělstvím či rybolovem. Zdá se, že z ostrova není žádné zboží ani vyváženo, právě naopak. Čas od času zdejší vesnici navštěvují obchodníci z Argaanu, především ze Stewarku, kteří obyvatelům ostrova dovážejí pro ně jinak nedostupné zboží.

Demografie Editovat

Feshyr není příliš lidnatý a osídlení mimo vesnici je mizivé. Většina obyvatel vesnice se řadí k vesnické chudině. Zdejší lidé se živí buď zemědělstvím, pastevectvím anebo rybolovem. Mimo vesnici žila snad jen čarodějka Lyrka. Ze slavných „rodáků“ je potřeba zmínit hrdinu z Feshyru, jeho původ je však diskutabilní, protože se na ostrově pravděpodobně ve skutečnosti nenarodil. Národnostně se obyvatelé Feshyru řadí snad k Jižanům promíchaných s Myrtaňany. Není známo jaké náboženství, pokud vůbec nějaké, obyvatelé ostrova vyznávají.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.